zestawy rolek napinających

RTP - zestaw rolek z pneumatycznym naciągiem i zwalnianiem naprężenia dolnej rolki 
 

RTF - zestaw rolek ze stałą dolną rolką