Lagowarki materiałów

InvenSpread MTT1

Stosowanie wysokiej jakości maszyn lagujących, coraz częściej staje się koniecznością z uwagi na powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technologicznie, trudnych w szyciu i w warstwowaniu elastycznych materiałów. Wówczas właściwie dobrana lagowarka pozwala usprawnić proces przygotowania produkcji na krojowni. Zaletą wszystkich przedstawionych urządzeń do lagowania jest obsługa całości procesu warstwowania przez jedną osobę i ze znacznie podniesioną wydajnością oraz jakością względem klasycznych metod ręcznych.