CUTEX TFD-92M - podajnik taśmy, gumy

 

 

 

Podajnik do taśm elastycznych, gumy nawiniętych na małe rolki. Guma i taśmy elastyczne podawane są do urządzenia tnącego bez naprężeń. Ucięty odcinek, za każdym razem, jest tej samej długości ...